Regulamin

REGULAMIN

Pobyt w Apartamencie Navango jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją obowiązującego tu Regulaminu pobytu.

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać przez stronę internetową, telefonicznie,mailowo lub przez wybrane serwisy internetowe.
 2. W przypadku rezerwacji przez stronę, telefonicznie lub mailowo rezerwacja jest ważna po wpłacie na konto podane przez właścicieli ustalonego zadatku w wysokości 30% kwoty za rezerwowany pobyt, w terminie 2 dni od dnia dokonania rezerwacji wstępnej. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
 3. Pozostałą kwotę należną za zarezerwowany pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy zapłacić przelewem na podany numer konta bankowego przed terminem przyjazdu lub w dniu przyjazdu gotówką. Należy okazać ważny dowód tożsamości. Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Gościom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zmniejszenia wysokości opłaty za cały zarezerwowany okres pobytu.
 4. W sezonie letnim rezerwacje przyjmowane są na pobyty min. 7 dniowe. W pozostałych okresach można dokonywać rezerwacji na inną ilość dób, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 5. Osoba, która dokonała rezerwacji ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.Właścicielom przysługuje prawo pobrania kaucji zwrotnej w kwocie 400 zł. Najemcy ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia apartamentu i zawartego w nim wyposażenia spowodowane ich działaniem lub osób przebywających z nimi i wyrażają zgodę, by wszelkie naprawy były wykonane na ich koszt.
 6. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Wszelkie życzenia przedłużenia pobytu poza zarezerwowanym terminem mogą być uwzględniane wyłączenie po wcześniejszym zgłoszeniu i w miarę dostępności. Nie opuszczenie apartamentu do godz. 10.00 jest równoznaczne z koniecznością opłacenia kolejnej doby i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 7. Parking podziemny jest wliczony w cenę apartamentu i znajduje się pod budynkiem. Dodatkowe miejsce parkingowe wynajmowane jest za opłatą. Parking jest niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko w miejscu wskazanym przez właściciela.
 8. Wynajmujący ponosi wszelką odpowiedzialność za osoby go odwiedzające. Wynajęty apartament nie może być przekazany ani udostępniany osobom trzecim.
 9. W godzinach 23:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna. Prosimy wówczas o zachowanie nie zakłócające pobytu innych Gości. W przypadku naruszania przez Najemców spokoju lub dobra pozostałych Gości oraz nieprzestrzegania powszechnie uznawanych norm współżycia z ludźmi, Właściciele zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia pobytu w apartamencie i nie są zobowiązani do zwrotu pieniędzy na niewykorzystany okres.
 10. Akceptujemy psy małych ras – do 5 kilogramów i koty, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Właścicieli.
 11. We apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz smażenia ryb.
 12. Goście zobowiązani są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się o przepisów i zasad BHP i P.POŻ oraz do zapisów niniejszego Regulaminu. Prosimy także o każdorazowe wyłączenie światła i urządzeń elektrycznych przed opuszczeniem apartamentu.
 13. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania apartamentu prosimy zgłaszać na bieżąco Właścicielom. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane z przyczyn od nich niezależnych, warunków pogodowych, przerw w dostawie prądu lub wody, sygnału internetowego, programów TV itp.
 14. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w apartamencie przedmioty wartościowe i pieniądze. Wychodząc z apartamentu Goście powinni zamknąć wszystkie okna, wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i zamknąć drzwi.
 15. Dbałość o czystość i porządek w apartamencie podczas pobytu pozostaje po stronie Gości.
 16. W obiekcie obowiązuje segregacja śmieci. Z uwagi na dbanie o środowisko uprzejmie prosimy o segregowanie śmieci.
 17. Dorośli ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje dzieci i są zobowiązani do opieki nad nimi na terenie kompleksu apartamentowego. Na placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów i korzystać z dostępnych urządzeń zgodnie z zamieszczoną na nich instrukcją. Za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu dzieci odpowiada opiekun prawny. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane na terenie Obiektu. Cena usług świadczonych przez właścicieli nie obejmuje ubezpieczenia.
 18. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.